GZV Egelsheim heeft na 2 jaar eindelijk weer een voorzitter.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 maart jongstleden 
is Stef Dekker gekozen tot voorzitter van gemengde zangvereniging Egelsheim. 
Stef is lid van Happy Sound en maakt sinds 2019 deel uit van het bestuur als 
secretaris. Nadat Sandra Vullings twee jaar geleden de voorzittershamer aan de 
wilgen hing, heeft het bestuur de voorzitterstaken zoveel mogelijk gezamenlijk gedragen. 
Stef, die wilde stoppen met het secretariaat, verraste onlangs zijn mede
bestuursleden met zijn kandidaatstelling voor het voorzitterschap. Na zijn
benoeming kreeg Stef een bloemetje, uitgereikt door Henriette van Roij (zie foto).
Henriette zal de rol van secretaris overnemen, zij had al als vaste notuliste een
ondersteunende rol in het secretariaat. Komende weken zal de overdracht gaan
plaatsvinden.

We zijn verder ook heel blij met ons nieuwe bestuurslid Ger
Thielen. Ger zingt al jaren bij Happy Sound en is altijd zeer betrokken bij de
vereniging. Zijn bestuurlijke ervaringen elders zullen ons goed van pas komen.

Met deze bestuurswisselingen hopen wij weer een duidelijkere
structuur neer te zetten met een heldere taakverdeling. Uit het applaus en de
reacties na afloop van de stemming mogen we opmaken dat we  voldoende steun hebben van de leden.

Helaas is Caroline Nijssen gestopt als bestuurslid. Zij  blijft wel lid van Happy Sound. Wij danken
haar voor haar inzet.

Bevrijdingsconcert “Het Hegelsomse verhaal”

Tijdens de vergadering was er ook nog even aandacht voor het
bevrijdingsconcert op 6 mei. Dit concert draagt de titel “Het Hegelsomse
verhaal” en is een samenwerking tussen MV St Hubertus, GZV Egelsheim (met beide
koren), Stichting Heemkunde Hegelsom en parochie H. Hubertus. Zoals de titel al
aangeeft worden verhalen verteld die door de heemkundestichting zijn
vastgelegd, afgewisseld met muziek, zang en beelden. Het concert wordt gehouden
in de kerk van Hegelsom en er zijn twee uitvoeringen, een keer ’s middags en
een keer ’s avonds. Zet deze datum vast in je agenda want het belooft een
bijzondere voorstelling te worden. Meer informatie volgt later.