Logo en Vaandel

Logo

De gemengde zangvereniging heeft sinds vanaf 2017 een nieuw logo. De grafisch ontwerper Jeu van Helden uit Hegelsom had de volgende opdracht meegekregen.

Vernieuwing, herkenbaarheid en zowel Egelsheim als Happy Sound een eigen logo met toch een verbintenis naar elkaar.

Jeu heeft het oude zwart-wit logo met Yin en Yang bestudeerd en kwam tot de conclusie dat er wel wat kleur in mocht. De ‘druppelachtige vorm’ sprak tot de verbeelding. Men zou daar  het individuele geluid kunnen zien dat in een koor aanzwelt tot een groot volume. Dit symbool komt dus in beide nieuwe logo’s terug.

Er zijn twee samenhangende logo’s: één voor Egelsheim en één voor Happy Sound; twee koren in één vereniging. Het lettertype voor beide koren is anders omdat ieder koor haar eigen identiteit heeft. De logo’s zijn in kleur te gebruiken (oranje met donder blauw) én in zwart-wit.

Vaandel

Het oude logo van Egelsheim was het het Yin Yang symbool. YinYang is de leer van de tegengestelde en toch complementaire krachten die in balans zijn. De toegevoegde muzieknoten laten zien dat we de yin en yang vertalen naar onze vereniging.

Dit Yin-Yang symbool bevindt zich ook, samen met twee egeltjes, op het vaandel. Dit vaandel werd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Gemengde Zangvereniging Egelsheim geborduurd door ons eige  lid Netty Vingerhoets-Peeters. Een afbeelding van het vaandel vindt u hiernaast.

Onze mascotte is de egel. Onder “Egelsheim en de Egel” leest u hoe dat tot stand gekomen is en hoe we aan onze naam zijn gekomen.Het oude logo van
Egelsheim was het het Yin Yang symbool. YinYang is de leer van de tegengestelde
en toch complementaire krachten die in balans zijn. De toegevoegde muzieknoten
laten zien dat we de yin en yang vertalen naar onze vereniging.